کلینیک فیزیوتراپی بوعلی

BUALI Clinic

Physical Therapy

fiziyo torapi

  درمان:  

ضایعات عضلانی (اسکلتی، شکستگی، دررفتگی، درمان مفصلی و …)

ضایعات سیستم عصبی (سکته مغزی، پارکینسون، فلج مغزی، MS و …)

559630_80zX0vG6ok

پارستزی (بی حس) ناشی از ضایعات عروق محیطی با استفاده از دستگاه وازوترین

 ضایعات ستون فقرات (آرتروز، دیسکهای کمر و گردن، تنگی کانال نخاع و …)

fiziyook 6ok    درمان در منزل   

 فیزیوتراپیست لاله رضای موسوی (مؤسس کلینیک)        نظام پزشکی: ف/ 2659

 فیزیوتراپیست مژده تفضلی                                        نظام پزشکی: ف/3488

 فیزیوتراپیست فرزان مرتضایی                                    نظام پزشکی: ف/3104

 تلفن: 4439718 – 4439745

 نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، نبش خیابان فاضل، پلاک 203

 

کلینیک بوعلی اهواز – کلینیک بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بو علی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک بو علی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان ، کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اهواز – کلینیک فیزیوتراپی بوعلی خوزستان

پایگاه مشاغل خوزستان