بیمه ایران (نمایندگی نوروزی)

IRAN INSURANCE 

نمایندگی نوروزی

کد 30771

باربری (داخلی، وارداتی، صادراتی)

آتش سوزی (مسکونی، صنعتی و غیرصنعتی)

اتومبیل (بدنه، شخص ثالث)

مسئولیت (حمل و نقل، کارفرما، مهندسی، پزشکی)

عمر و پس انداز

صدور و کارشناسی

همراه: 09168316606 – 09166202826

تلفن: 4430015

نشانی: ملی راه، فلکه سنگر، نبش خاقانی

پایگاه مشاغل خوزستان