بیمه دانا نمایندگی سلامات

کد 8046

بیمه دانا : مطمئن و توانا

تقسیط بیمه نامه های ثالث و بدنه

%70 تخفیف مختص بدنه خودروهای صفر کیلومتر

همراه: 0916610090

تلفکس: 4435416

نشانی: زیتون کارمندی، خیابان حجت، بین زیتون و زیبا، پاساژ سلمانیان

پایگاه مشاغل خوزستان