بیمه البرز

نمایندگی رسمی

شرکت سهامی بیمه البرز

کد: 4320

کارشناس و مشاور امور بیمه ای

صدور انواع بیمه نامه ها

ارائه خدمات ویژه

بیمه گر مهندسان و شرکت های ساختمانی، دوائر دولتی و خصوصی، کارخانجات صنعتی

تلفن: 4442532

تلفکس: 4455426

نشانی: زیتون کارمندی، میدان سنگر، مرکز خرید زیتون، جنب دفتر فروش مجتمع، پلاک 52

پایگاه مشاغل خوزستان