آرایشی و بهداشتی پارمیس

تلفن: 4455153

همراه: 09166146936

نشانی: زیتون کارمندی، خیابان اصلی، بین بندر و کمیل

پایگاه مشاغل خوزستان