آرايش و پيرايش علي دلدار

Ali Deldar

 رسول زارعي:

09396122645 – 09358187362

 علی:

09161190312 – 099369459030

وحید:

09365117073

نشانی:

اهواز، زیتون کارمندی، جنب سیتی سنتر مهزیار

پایگاه مشاغل خوزستان