آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا

آموزش از مبتدی تا پیشرفته در دوره های:

رنگ و مش، کوتاهی مو، اصلاح و ابرو و اپیلاسیون، گریم و آرایش عروس، شنیون و بافت و اکستنشن مو، کاشت ناخن و مژه، پاکسازی پوست و دوره میکرو پیگمنتیشن، تاتو

تمام دوره ها با ارائه گواهینامه بین المللی فنی حرفه ای برای بازار کار در داخل و خارج از کشور

مدیر و مؤسس و مربی: خانم محمدی نژاد

۰۹۱۶۹۱۸۷۳۵۰-۰۹۳۸۸۶۶۵۳۲۲

۰۶۱۳۴۴۳۰۷۲۳-۰۶۱۳۴۴۵۸۰۷۷

آدرس: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان اصلی زیتون، نبش طهماسبی یا فیروزنو، ساختمان پردیسان، طبقه چهارم واحد۹

آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز ، آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا – آموزشگاه آرایش و پیرایش پرنا اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان