پیش دبستانی (مهد و آمادگی) مروارید دریا

وقتی کودک می‌تواند عقایدش را شکل و سامان دهد،

حق دارد در همه مواردی که بر او تاثیر دارند،

عقاید خود را آزادانه بیان کند.

"ماده 12- پیمان نامه حقوق کودک unicef"

مرکز آموزش پیش دبستانی (مهد و آمادگی) مروارید دریا

* با ارائه خدمات نوین آموزشی،

پرورشی و روانشناسی

جهت رشدو شکوفا نمودن توانایی‌های دلبندان 18 ماه الی 6 سال

مدیریت: نیری زاده

تلفن: 5521820

  نشانی: فاز 2 پادادشهر، بین ایستگاه 4، خیابان 6، پلاک 25

پایگاه مشاغل خوزستان