مشاور و کارشناس املاک یاران (خلیل)

خرید، فروش زمین‌های کوی مهدیس،

(نورد لوله – نیک نوش – پارس گلستان – لوله‌سازی – حفاری – علوم پزشکی – زمین‌های معاوضه‌ای شهرداری)

ELogo_30631143172_2008011242
خلیل: 09166089806

حزباوی: 09166002528

لیراوی: 09163132484

تلفن: 2-5578191

نشانی: کوی مهدیس، دور فلکه اصلی

پایگاه مشاغل خوزستان