باربری اباذر جنوب

باربری اباذر جنوب

حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور

بسته بندی و بارچین و کارگر با تجربه

همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل

کامیون 6 تن و 8 تن تک 10 تن ده چرخ

تریلی کفی لبه دار ترانزیت و کمرشکن 2 محور، 4 محور و 7 محور

  شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی

درون شهری و برون شهری

اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت

بصورت شبانه روزی و 20% تخفیف

بیمه تا 20 میلیون تومان رایگان می باشد.

مدیریت: فرطوسی زاده

همراه:

09161148868

09163162362

09379801616

09163097848

09013438787

تلفن‌های تماس:

061-33832564-5

061-33832446

061-33832404

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ اهواز

باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور
همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت ، باربری اباذر جنوب – باربری اهواز – باربری خوزستان – بازار خوزستان – حمل کالا و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور ، همراه با کامیونهای پتودار مخصوص اثاثیه منزل ، شرکتی، اداری، صنعتی و نمایشگاهی ، درون شهری و برون شهری ، اعتماد ـ اطمینان ـ دقت ـ سرعت

پایگاه مشاغل خوزستان