فروشگاه هاکان وینو پلاستیک

VINOPLASTIC CO.

 نماینده انحصاری استان خوزستان 

Hakan (26)

 تولید کننده لوله و اتصالات UPVC

Hakan (25)

 صادر کننده نمونه کشوری 

Hakan (24)

دارای صادرات گسترده به کشورهای:

عراق، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی

 اندازه های ابعادی 

1) لوله های فاضلاب ساختمانی به طول 4 و 6 متر (با خط راهنما)

 از سایز 32 میلی متر تا 315 میلی متر 

2) لوله های ناودانی روکار

از سایز 63 میلی متر تا 160 میلی متر

 3) لوله های برقی 

 از سایز 20 میلی متر تا 50 میلی متر 

 4) لوله های فشار قوی مورد مصرف در آب رسانی 

از سایز 16 میلی متر تا 1200 میلی متر

 5) لوله های مورد مصرف در فاضلاب شهری 

از سایز 110 میلی متر تا 1200 میلی متر

6) آبرو ، سایز 160

 انواع اتصالات تزریقی 

 کلیه اتصالات از سایز 63 میلی متر تا 160 میلی متر 

Buttons2

تلفن: 5533583 – 5511065 (0611)

نشانی: اهواز، اتوبان آیت آله بهبهانی، تقاطع سلمان فارسی، فروشگاه هاکان

www.vinoplastic.com

فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان ، فروشگاه هاکان وینو پلاستیک – فروشگاه لوله و اتصالات هاکان

پایگاه مشاغل خوزستان